top of page
  • Εικόνα συγγραφέαJunior Doctors' Network-Hellas

Ακαδημία Ευρωπαίων Νέων Ιατρών 2023 - 2-ήμερο σεμινάριο για το Ανθρώπινο Δυναμικό στην Υγεία


Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νέων Ιατρών - EJD σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO-Europe), συνδιοργανώνουν 2-ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού στην Κοπεγχάγη της Δανίας μεταξύ 12-13 Οκτωβρίου 2023.


Κεντρικό Θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι το Ιατρικό Ανθρώπινο Δυναμικό και η παρούσα κρίση που συμβαίνει στην Ευρώπη και απειλεί όλα τα Συστήματα Υγείας, ένα θέμα στην κορυφή άλλωστε της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023-2024.


Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα "EJD Academy" που ξεκίνησε το EJD το 2021 σε συνεργασία με την CPME και το Copenhagen Institute for Future Studies-CIFS και αποτελεί την 2η έκδοσή του - μάλιστα στην 1η έκδοση που είχε θέμα την Ψηφιακή Υγεία συμμετείχε με επιτυχία από Ελλάδα ο συνάδελφος, Γ. Δαφούλας.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 1-2 εκπρόσωποι από κάθε χώρα-μέλος του EJD, επομένως αντιστοιχούν 1-2 θέσεις για το JDN-Hellas και τους συναδέλφους μας νέους ιατρούς.


Ακολουθούν λεπτομέρειες:


Εκπαιδευτικοί Σκοποί της κοινής ευρωπαϊκής εκδήλωσης EJD-WHO που απευθύνεται σε νέους ιατρούς, για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το ιατρικό ανθρώπινο δυναμικό:


Υπόβαθρο


Μετά την πανδημία COVID-19, πολλά προβλήματα που σχετίζονται με το ιατρικό δυναμικό γίνονται όλο και πιο εμφανή και αναγνωρίζονται από όλους τους εμπλεκομένους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του δυναμικού, της επιδεινούμενης ψυχικής υγείας των επαγγελματιών της υγείας, της εμφάνισης ιατρικών ερήμων (υποστελέχωσης) και των κακών συνθηκών εργασίας, αναγνωρίζονται επίσης από το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ στην Ευρώπη, το οποίο κυκλοφόρησε την έκθεση "Εργατικό Δυναμικό στην Υγεία και Φροντίδα στην Ευρώπη: Ώρα για Δράση", που παρέχει μια αναφορά της κατάστασης και 10 σημεία δράσης για τις κυβερνήσεις που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.


Αυτό το θέμα είναι επίσης κρίσιμο για τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Νέων Ιατρών (EJD), ο οποίος εκπροσωπεί πάνω από 300.000 νέους ιατρούς στην Ευρώπη από πάνω από 25 χώρες που έχει από νωρίς θέσει τα προβλήματα που σχετίζονται με το ιατρικό δυναμικό ως κεντρική και κρίσιμη προτεραιότητα για τις τρέχουσες δραστηριότητες του συλλόγου τουλάχιστον τα τελευταία 10-20 χρόνια. Το EJD διενεργεί ήδη ένα εκτενές αναλυτικό ερευνητικό πρόγραμμα στις χώρες-μέλη του για να αντικατοπτρίσει καλύτερα τις τρέχουσες ανάγκες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοί γιατροί στην Ευρώπη. Επιπλέον, το EJD αναγνωρίζει τις ευρύτερες προκλήσεις πίσω από την τρέχουσα παροχή υγειονομικής φροντίδας, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών και θεραπείας παρά στην πρόληψη και καινοτόμους τρόπους παροχής φροντίδας για τους ανθρώπους έξω από το νοσοκομείο.


Ως ιατροί που θα ασκήσουμε την ιατρική για τα επόμενα 40-50 χρόνια, αισθανθήκαμε την ευθύνη να κατανοήσουμε καλύτερα το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και πώς οι νέες μεγάλες τάσεις διαμορφώνουν την υγειονομική περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό, οργανώσαμε μια υψηλού επιπέδου κοινή πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) και το Ινστιτούτο Μελλοντικών Σπουδών της Κοπεγχάγης (CIFS), παρέχοντας εντατικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών για πάνω από 30 εκπροσώπους από πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες και ιατρικούς συλλόγους που συζήτησαν κυρίως και προσδιόρισαν το μελλοντικό σενάριο στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης που αναμένουν οι ευρωπαίοι γιατροί να συμβεί τα επόμενα 10-15 χρόνια. Αυτό περιελάμβανε μια νέα πραγματικότητα με σταθερή έλλειψη ιατρικών επαγγελματιών, επικεντρωμένη στην πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας αντί για τη θεραπεία, και την απομάκρυνση από την υπερεξειδίκευση στην περίθαλψη. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα που απαιτείτο για να ευθυγραμμιστεί η όραση του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης μέσα σε πολλούς εθνικούς ιατρικούς συλλόγους και συλλόγους νέων ιατρών. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της αλλαγής στην υγειονομική περίθαλψη που καθοδηγείται σε σημαντικό βαθμό από τους επαγγελματίες της υγείας, σχεδιάσαμε για το 2023 ένα συμμετοχικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα και προκλήσεις, όπως εν προκειμένω το ιατρικό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς πιστεύουμε πως αυτός είναι ο τρόπος για να διασφαλιστεί μια κομψή και κοινή προσέγγιση από όλους μας.


Συμμετοχικό Σεμινάριο για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το ιατρικό ανθρώπινο δυναμικό


Για να αντιμετωπίσει και να συμμετάσχει στην προσέγγιση των εθνικών ιατρικών συλλόγων στην Ευρώπη για θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, το EJD, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο του ΠΟΥ (και, ενδεχομένως, τη CPME), στοχεύει να οργανώσει μια διήμερη ακαδημία για εκπροσώπους των συλλόγων νέων ιατρών, στην Κοπεγχάγη, στην έδρα του WHO-Europe, UN-City, την 12η και 13η Οκτωβρίου. Ο κύριος στόχος της ακαδημίας θα είναι η συμμετοχική δημιουργία μιας προσανατολισμένης στο μέλλον προσέγγισης για τα εξής προβλήματα:


1) Κακές συνθήκες εργασίας του ιατρικού εργατικού δυναμικού.

2) Έλλειψη ιατρικών επαγγελματιών και εμφάνιση ιατρικών ερήμων.

3) Τρέχουσα παροχή και χρηματοδότηση φροντίδας που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση και τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

4) Έλλειψη εστίασης στην πρόωρη ανίχνευση και πρόληψη των προβλημάτων.

5) Πολιτιστικά προβλήματα που αντανακλούν το τρέχον τοπίο της υγείας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος ιατρικού εργατικού δυναμικού.

6) Έλλειψη εκπαίδευσης με έμφαση στο μέλλον και έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων ψηφιακής υγείας.


Συγκεκριμένοι στόχοι της συνάντησης


1) Να αναγνωρίσουμε μαζί με τους εκπροσώπους από πάνω από 25 συλλόγους νέων ιατρών τα θεμελιώδη προβλήματα που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες.

2) Να δημιουργήσουμε μια κοινή στρατηγική και στάση για το πώς να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με το ιατρικό δυναμικό με μια προοπτική που στοχεύει στο μέλλον.

3) Να εξοπλίσουμε τους εκπροσώπους των συλλόγων νέων ιατρών με μια πανευρωπαϊκή συλλογική οπτική και στάση που μπορεί να εφαρμοστεί και σε εθνικό επίπεδο.

4) Να επιτρέψουμε στους επαγγελματίες της υγείας να συμμετάσχουν και να ηγηθούν των προσπαθειών να βρεθούν απαντήσεις στα προβλήματα που τους ταλανίζουν σε τοπικό επίπεδο.


Συμμετέχοντες


Εκπρόσωποι (μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή πρόεδροι) των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων - νέων και ειδικευμένων ιατρών (EJD και CPME) από πάνω από 25 ευρωπαϊκές χώρες.


Μορφή


Διήμερο συμμετοχικό σεμινάριο, πρόσωπο με πρόσωπο, με αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις και συνεδρίες προετοιμασίας για να παρέχεται η απαιτούμενη πληροφορία και το πλαίσιο πριν από την καθεαυτή συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.

Comments


bottom of page