top of page
 • Εικόνα συγγραφέαJunior Doctors' Network-Hellas

Κινητοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας στην ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή


Η κλιματική αλλαγή είναι πάνω απ 'όλα ζήτημα της δημόσιας υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να ανταποκριθούν στις βλάβες από την αλλαγή του κλίματος. Έχουν προνομιακή θέση και ηθικό καθήκον να προστατεύουν και να προάγουν την υγεία του πληθυσμού. Χάρη στους πολλούς ιατρούς που αναλαμβάνουν ευθύνη, ως ηγέτες, στη δράση για το κλίμα, η υγεία προωθεί την ατζέντα. Όμως δεν είναι ακόμη στο επίκεντρο της συζήτησης για το κλίμα, κάτι που πρέπει να επιτευχθεί. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακούν περισσότερο τους επαγγελματίες υγείας για τις επιπτώσεις στην υγεία και την ανθρωπιστική καταστροφή που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και για τις πολιτικές που απαιτούνται για την προστασία και την προώθηση της υγείας όλων των ασθενών.


Οι φωνές που προέρχονται από τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της πολιτικής ατζέντας για την κλιματική αλλαγή. Ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτής της υγείας του πληθυσμού, κοινοποιώντας τις ευκαιρίες και τις απειλές στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο ευρύ κοινό.Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να κάνουν πολλές διαφορετικές ενέργειες, όπως:

 1. Να μάχονται για την εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της υγείας,

 2. Να αναδεικνύουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ως ζήτημα δημόσιας υγείας,

 3. Να ασκούν πιέσεις για ταχεία επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα,

 4. Να συνηγορούν υπέρ της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, και για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,

 5. Να συνηγορούν προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη μείωση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή,

 6. Να προωθούν διαθέσιμες λύσεις (π.χ. εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και μεταφορά τεχνολογίας από χώρες υψηλού εισοδήματος σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος) στον τομέα της υγείας και πέραν αυτής,

 7. Να υποστηρίζουν έντονα τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς της οικονομίας που επηρεάζουν την υγεία, όπως οι υδάτινοι πόροι και η γεωργία,

 8. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως να δείξουν ισχυρή ηγεσία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

 9. Δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας μπορούν - και πρέπει - να διεξαχθούν για να ενημερώσουν το κοινό και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις σοβαρές βλάβες στην υγεία από την κλιματική αλλαγή και τα σημαντικά οφέλη των κλιματικών λύσεων για την υγεία,

 10. Η προσπάθεια εκπαίδευσης των ασθενών θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες βασικές κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. ακραίες εκδηλώσεις θερμοκρασίας) και σχετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ., μεγαλύτερες και εντονότερες περιόδους κυκλοφορίας της γύρης) που επιδεινώνουν διάφορες ιατρικές παθήσεις.Υπάρχουν σαφείς ρόλοι για τους επαγγελματίες υγείας, τόσο ως εμπειρογνώμονες, όσο και ως αξιόπιστοι αγγελιοφόροι. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι από τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Πολλοί γιατροί έχουν πεισθεί ήδη ότι αυτοί και οι επαγγελματικοί τους σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στη δημόσια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ασθενών, επειδή καταλαβαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή σχετίζεται με την άμεση φροντίδα των ασθενών, και άλλωστε, αναφέρουν ήδη ότι έχουν ήδη παρατηρήσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας των ασθενών τους, στο πλαίσιο της δικής τους πρακτικής. Ως πρωτοπόροι μάρτυρες του ανθρώπινου αντίκτυπου των κλιματικών αλλαγών, οι επαγγελματίες υγείας είναι οι ιδανικοί υποστηρικτές για συλλογική δράση υπέρ των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.Η περιγραφή των υγειονομικών πτυχών της κλιματικής αλλαγής - οι βλάβες στην υγεία και τα σημαντικά οφέλη για την υγεία από την καθαρή ενέργεια και άλλες λύσεις - είναι ευπρόσδεκτη από το κοινό σε όλο το πολιτικό φάσμα και προκαλεί συναισθηματική απόκριση που υποδηλώνει ενίσχυση της υποστήριξης για πολιτικές και διαρθρωτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η επισήμανση μεμονωμένων περιγραφών για όσους έχουν ήδη επηρεαστεί μπορεί να είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση ανταλλαγής μηνυμάτων. Ο προσδιορισμός των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων είναι αναγκαιότητα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί ότι η υγεία οποιουδήποτε και όλων των ανθρώπων μπορεί να βλάπτεται από την κλιματική αλλαγή και ότι η υγεία όλων των ανθρώπων θα επωφεληθεί από τις κλιματικές λύσεις.


Τέλος, η παροχή σαφούς καθοδήγησης στους ανθρώπους σχετικά με τις ατομικές και κοινωνικές επιλογές για την πρόληψη της αλλαγής του κλίματος και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι επαγγελματίες υγείας. Τα ευάλωτα άτομα χρειάζονται συμβουλές σχετικά με την άμεση διαχείριση της υγείας και τις προστατευτικές συμπεριφορές για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία τους.


Το κείμενο υπογράφουν οι εξής Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, ανάμεσά τους το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας (JDN-Hellas) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής (HelMSIC):


Austria

 1. Ärztinnen und Ärzte für eine Gesunde Umwelt (ÄGU)- ISDE Austria

 2. Austrian Dental Chamber

 3. Austrian Public Health Association

 4. Doctors 4 Future

 5. Extinction Rebellion Austria

 6. ÖÄK - Österreichische Ärztekammer - Austrian Medical Chamber

 7. Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

 8. Verband der Leitenden Krankenhausärzte Österreichs (VLKÖ)

Belgium

 1. Association Belge des Syndicats Médicaux (ABSyM)/Belgische Vereniging van Artsen Syndicaten (BVAS)

 2. Belgische Artsen voor het Milieu-Médecins Belges pour l’Environnement

 3. Belgium Association of Public Health

 4. BelgiumCSD- Chambre Syndicale Dentaire

 5. Biomedical Alliance in Europe (BioMed Alliance)

 6. Council of European Dentists (CED)

 7. EULAR - The European Alliance of Associations for Rheumatology

 8. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

 9. European Academy of Neurology (EAN)

 10. European Academy of Paediatrics (EAP)

 11. European Alliance for Vision Research and Ophthalmology (EU EYE)

 12. European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)

 13. European Association for the Study of Diabetes (EASD)

 14. European Association for the Study of the Liver (EASL)

 15. European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

 16. European Association of Senior Hospital Physicians (AEMH)

 17. European Association of Urology (EAU)

 18. European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

 19. European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)

 20. European Council of Medical Orders (CEOM)

 21. European Federation of Internal Medicine (EFIM)

 22. European Federation of Nurses Associations (EFN)

 23. European Federation of Salaried Doctors (FEMS)

 24. European Forum for Primary Care (EFPC)

 25. European Geriatric Medicine Society (EUGMS)

 26. European Headache Federation (EHF)

 27. European Hematology Association (EHA)

 28. European Hospital and Healthcare Federation (HOPE)

 29. European Junior Doctors (EJD)

 30. European Medical Students Association (EMSA)

 31. European Midwives Association (EMA)

 32. European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

 33. European Patients Forum (EPF)

 34. European Psychiatric Association (EPA)

 35. European Public Health Alliance (EPHA)

 36. European Region of the World Confederation for Physical Therapy (ER-WCPT)

 37. European Respiratory Society (ERS)

 38. European Society for Medical Oncology (ESMO)

 39. European Society of Cardiology (ESC)

 40. European Society of Endocrinology (ESE)

 41. European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)

 42. European Society of Radiology (ESR)

 43. European Union of General Practitioners (UEMO)

 44. European Union of General Practitioners/Family Physicians (UEMO)

 45. European Union of Medical Specialists (UEMS)

 46. Fédération Nationale des Infirmières de Belgique (FNIB)

 47. GBS-VBS Groupement des Unions professionnelles Belges de Médecins Spécialisés

 48. General Nursing Union of Belgium (AUVB-UGIB-AKVB)

 49. Health & Environment Alliance (HEAL)

 50. Health Care Without Harm Europe (HCWH Europe)

 51. International League Against Epilepsy (ILAE)

 52. Médecins du Monde (MdM)

 53. Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)

 54. Sciensano

 55. Standing Committee of European Doctors (CPME)

 56. United European Gastroenterology (UEG)

 57. VVT - Verbond der Vlaamse Tandartsen

 58. World Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)

Bulgaria

 1. Bulgarian Association of Health Professionals in Nursing (BAHPN)

 2. Bulgarian Dental Association Bulgarian Medical Association

 3. Bulgarian Public Health Association

 4. Faculty of Public Health MU-Sofia

Croatia

 1. Croatia Public Health Association

 2. Croatian Dental Chamber

 3. Croatian Nurses Association

 4. HLS – Hrvatski Lijecnicki Sindikat

 5. Hrvatska liječnička komora /Croatian Medical Chamber

Cyprus

 1. Cyprus Dental Association

 2. Cyprus Medical Association

 3. Cyprus Nurses and Midwives Association

 4. Department of Medicine and Department of Health Sciences, European University

 5. University of Nicosia Medical School- Department of Primary Care and Population

Czechia

 1. Czech Dental Chamber

 2. Czech Medical Chamber

 3. Czech Nurses Association (Ceska Asociace Sester)

 4. Czech Society of Social Medicine and Healthcare Management

 5. LOK-SCL Lékarsky Odborovy Klub-Svaz Ceskych Lékaru

Denmark

 1. Association of Retired Physicians

 2. Association of Specialists

 3. Danish Dental Association

 4. Danish Medical Association (Laegeforeningen)

 5. Danish Nurses' Organisation (DNO) (Dansk Sygeplejeråd)

 6. Danish Society of Public Health

 7. Doctors for Future

 8. General Practitioners Organization

 9. International Federation of Medical Students Association (IFMSA), Denmark

 10. World Health Organisation- Regional Office for Europe (WHO-Europe), Denmark

 11. Younger Doctors

Estonia

 1. Estonia Junior Doctors Association

 2. Estonian Dental Association

 3. Estonian Medical Association

 4. Estonian Nurses Union (ENU)

 5. Health Promotion Union of Estonia

Finland

 1. Finnish Dental Association

 2. Finnish Nurses Association (Suomen sairaanhoitajaliitto ry)

 3. National Institute for Health and Welfare (THL)

 4. Society for Social Medicine in Finland

 5. Suomen Lääkäriilitto/Finlands Läkarförbund Finland Medical Association

France

 1. Association Nationale des Etudiants en Médecine de France

 2. Association Nationale Française des Infirmiers et Infirmières Diplômés ou Etudiants (ANFIIDE)

 3. Conseil National de l’Ordre des Médecins

 4. EHESP

 5. FPS La Fédération des Praticiens de Santé

 6. Générations Futures

 7. Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI)- French Junior Doctors Association

 8. Les CDF - Les Chirurgiens-dentistes de France

 9. Médecins du Monde

 10. SFAR-Société Française d’Anesthésie Réanimation

 11. SNPHAR-E Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs

 12. Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H)/French Society for Hospital Hygiene

 13. Société Française de Santé Publique

 14. UNMS-Union Nationale des Médecins Salariés

Germany

 1. Basisgruppe Medizin

 2. BKK Pro Vita

 3. Bundesärztekammer German Medical Association

 4. Bundeszahnärztekammer

 5. Bunte Kittel

 6. BVKJ Landesverband Bremen

 7. Deutsche Gesellschaft fPur Soziale Psychiatrie e.V.

 8. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)

 9. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT)e.V.

 10. Deutsche Psychotherapeuten Vereiningung (DPtV)

 11. Deutsche Vereiningung für Gestalttherapie

 12. Deutscher Pflegerat e.V. (DPR) (German Nursing Council)

 13. Federal Centre for Health Education (BZgA)

 14. Fulda Public Health Centre

 15. German Nurses Association (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe)

 16. German Public Health Association (DGPH)

 17. German Society of Internal Medecine

 18. German Society of Medical Sociology

 19. German Society of Tropical Paediatrics and International Child Health

 20. Health for Future Aachen

 21. Health for Future Bonn

 22. Health for Future Tübingen

 23. Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V.

 24. Institute for Clinical Economics

 25. IPPNW Germany (International Physicians for the Prevention of Nuclear War)

 26. Kinderärtze Berliner Freiheit

 27. KLUG- Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.

 28. Kooperationsverbund ‘Hochschule für Gesundheit’

 29. Kritische Medizin Leipzig- Medical Students Association

 30. Marburger Bund Berlin Brandenburg

 31. MHH

 32. MZG

 33. NRW Centre for Health

 34. Ökologischer Ärztebund (ÖÄB)

 35. Physicians Association for Nutrition

 36. Psychologists/Psychotherapists for Future

 37. Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen

 38. VLK Verband der Leitenden Krankenhausärtze Deutschlands e.V:

Greece

 1. CSFM & HSR-PH Lab, Faculty of Medicine, University of Crete

 2. Hellenic Dental Association

 3. Hellenic Nurses Association (HNA)

 4. HelMSIC

 5. Junior Doctors’ Network (JDN-Hellas)

 6. Panhellenic Medical Association

 7. Panhellenic Union of Public Health Physicians of National Health System (PEIDY-E.S.Y.)

Hungary

 1. Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions-NKE

 2. Hungarian Medical Chamber

 3. Hungarian Nursing Association

 4. Hungarian Resident Doctors’

 5. National Committee for Hungarian Dentistry

 6. University of Debrecen

Ireland

 1. Ireland Institute of Public Health

 2. Irish Dental Association

 3. Irish Doctors for Environment

 4. Irish Medical Organisation (IMO)

 5. Irish Nurses and Midwives Organisation (INMO)

 6. Royal College of Psychiatrists

Italy

 1. AAROI – EMAC

 2. AIO - Associazione Italiana Odontoiatri

 3. ANAAO-ASSOMED

 4. ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

 5. ANPO- Associazione Nazionale Primari Ospedalieri

 6. Catholic University of the Sacred Heart, Rome

 7. Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i (CNA

 8. Coordinamento Italiano delle Societa Scientifiche aderenti a WONCA

 9. European Food Safety Authority (EFSA), Italy

 10. Federazione dei Medici Chiurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)

 11. Federspecializzandi

 12. Fondazione Allineare Sanita e Salute

 13. Health Services Research Laboratory-Department of Public Health, University of Siena

 14. ISDE- Associazione Medici per l’Ambiente

 15. ISDE Modena

 16. Italian Barometer Diabetes Observatory

 17. Italian Society for Environmental Medicine (SIMA)

 18. Italian Society of Hygiene, Preventive Medicine and Public Health

 19. Mediterranean Society of Lifestyle Medicine

 20. National Agency for Regional Health Services

 21. RIMSA

 22. Segretariato Italiano Studenti in Medicina-APS

 23. SNR Sindicato Nazionale Area Radiologica

 24. The Bridge Foundation

Latvia

 1. Latvian Dental Association

 2. Latvian Junior Doctors Association

 3. Latvian Medical Association

 4. Latvian Nurses Association

 5. Public Health Association of Latvia

Lithuania

 1. Lithuanian Dental Chamber

 2. Lithuanian Junior Doctors Association

 3. Lithuanian Lifestyle Medicine Association

 4. Lithuanian Medical Association

 5. Lithuanian Public Health Association

 6. The Lithuanian Nurses’ Organisation (Lietuvos slaugos specialistų organizacijos biuras)

Luxembourg

 1. Association des Médecins et Médecins-Dentistes du Grand-Duché de Luxembourg

 2. Association Nationale des Infirmières et Infirmiers du Luxembourg (ANIL)

 3. European Working Group of Practitioners and Specialists in Free Practice (EANA), Luxembourg

 4. Luxembourg Institute of Health

Malta

 1. Dental Association of Malta

 2. Malta Association of Public Health Medicine

 3. Malta Union of Midwives and Nurses (MUMN)

 4. Medical Association of Malta (MAM)

Netherlands

 1. Aletta Jacobs School of Public Health

 2. Federation for Health

 3. GGD GHOR Nederland

 4. IFMSA-NL

 5. KNMT - Royal Dutch Dental Association

 6. LAD-Landelijke Verenigung van Artsen in Dienstverband (Dutch Association of Salaried Doctors

 7. Maastricht University Department of International Health

 8. Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)

 9. Nieuwe Unie’91 (NU'91)

 10. NIVEL

 11. PHned

 12. RIVM

 13. The Royal Dutch Medical Association (KNMG)

Norway

 1. Den norske legeforening Norwegian Medical Association

 2. Norwegian Nurses Organisation (NNO)

 3. Physicians’ Campaign Against Climate Change Norway

 4. The Norwegian Association of Senior Hospital Physicians

Poland

 1. OZZL-Ogolnopolski Zwiazek Zawodowy Lekarzy

 2. Polish Chamber of Physicians and Dentists

 3. Polish Chamber of Physicians and Dentists

 4. Polish Nurses Association (Polskie Towarzystwo Pielegniarskie)

 5. Polish Society of Lifestyle Medicine

 6. Polish Society of Public Health

Portugal

 1. Associaçao Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM-Portugal)

 2. NEM/AAC- Nucleo de Estudantes de Medicina de Associaçao Academica de Coimbra

 3. NOVA National School of Public Health (NOVA NSPH)

 4. Nucleo de Estudantes de Medicina da Universidade de Minho (NEMUM)

 5. Ordem dos Enfermeiros

 6. Ordem dos Médicos (O.M) Federaçao Nacional dos Medicos FNAM

 7. Portuguese Association for the Public Health Promotion

 8. Portuguese Association of Public Health Doctors (ANMSP)

 9. Portuguese Dental Association - Ordem dos Médicos Dentistas

 10. Portuguese Society of Environmental Health

 11. Portuguese Society of Lifestyle Medicine

 12. SIM -Sindicato Independente dos Medicos

 13. Students’ Association of the Faculty of Medicine- University of Lisbon

Romania

 1. Department of Public Health of the Babes-Bolyai University

 2. National Federation of Family Medicine Employers in Romania

 3. National School of Public Health, Management and Professional Development

 4. RFCPTU-CFSMR Romanian Fedrative Chamber of Physicians Trade Union

 5. Romanian College of Physicians (Colegiul Medicilor din România)

 6. Romanian Nursing Association (Associatia De Nursing Din Romania)

 7. Romanian Public Health and Health Management Association

 8. Vasco da Gama Movement

Slovakia

 1. SAVEZ- Slovak Public Health Association

 2. Slovak Chamber of Dentists

 3. Slovak Chamber of Nurses and Midwives

 4. Slovak Medical Chamber

Slovenia

 1. Chamber of Sanitary Engineers of Slovenia- Institute of Public and Environmental Health

 2. FIDES - Sindikat Zdravnikov in Zobozdravnikov Slovenie

 3. Medical Chamber of Slovenia

 4. Nurses and Midwives Association of Slovenia

 5. Slovenian Medical Society-Slovenian Preventive Medicine Society

 6. Zdravniska zbornica Slovenije-Komisija mladoh zdravnikov

Spain

 1. Associacio d’estudiants de Ciències de la Salut (AECS) Catalonia

 2. Associacio d’Infermeria Familiar i Comunitaria de Catalunya (AIFiCC)

 3. CESM-Confederacion Estatal De Sindicatos Medicos

 4. Consejo General de Colegios Medicos de Espana

 5. Departamento de Salud Xativa-Ontinyent

 6. Fundacion Alborada

 7. Medicus Mundi Spain

 8. SemFYC- Sociedad Espanola de Medicina Familiar y Comunitaria (Spanish Society of Family and Community)

 9. Sociedad Canaria de Saud Publica

 10. Sociedad de Enfermeria Familiar y Comunitaria de Asturias (SEAPA)

 11. Sociedad Espanola de Salud Publica y Adminiustracion Sanitaria (SESPAS)

 12. Sociedad Espanola de Sanidad Ambiental

 13. Societat de Salut Publica de Catalunya i Balears

 14. Spanish Dental Council

 15. Spanish General Council of Nursing

 16. Spanish National School of Public Health

Sweden

 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Sweden

 2. Extinction Rebellion Sweden Healthworkers

 3. Karolinska Institute, Department of Global Public Health

 4. Klimatpsykologerna

 5. Psychologists for Sustainable Development

 6. Sveriges Yngre Läkares Förening

 7. Swedish Association of Hospital Physicians

 8. Swedish Association of Social Medicine

 9. Swedish Dental Association

 10. Swedish Medical Association

 11. Vårdförbundet (The Swedish Association of Health Professionals)

Switzerland

 1. Aerztinnen und Aerste Für Umweltschutz (AefU)/Médecons en Faveur de l’Environnement (MfE), Doctors for the Environment

 2. Association Suisse des Infirmières et Infirmiers (SBK-ASI)

 3. NCD Alliance

 4. PSR/IPPNW Switzerland

 5. Swiss Medical Association/Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)

 6. Swiss School of Public Health (SSPH +)

 7. Swiss Society for Public HealthComments


bottom of page