top of page
  • Δ.Σ.

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ. 13/4/17: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ


ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ Π.Φ.Υ.

ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Με αφορμή την ανάρτηση του προσχεδίου νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ όπου συζητήθηκαν θέματα πληρωμών των ιατρών, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το Σχέδιο Νόμου που ετέθη σε ηλεκτρονική διαβούλευση τη Τρίτη 11 Απριλίου 2017, είναι αντίθετο με τις διαχρονικές πάγιες θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.Όσα νομοσχέδια για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχουν θεσμοθετηθεί, μέχρι σήμερα, έχουν μείνει Νομοσχέδια χωρίς εφαρμογή. Ουδέποτε εφαρμόστηκαν κυρίως ελλείψει οράματος και άμεσα υλοποιήσιμων ενεργειών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί από την ηλεκτρονική διαβούλευση, να τύχει επεξεργασίας και ευρείας διαβούλευσης με τους θεσμικούς φορείς (Π.Ι.Σ., ΚΕΣΥ, κ.λπ.) και με τους φορείς που θα κριθούν να το υλοποιήσουν, προκειμένου να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των Δημοσίων Νοσοκομείων και στην αξιοποίηση των εξαιρετικών επιστημόνων που διαθέτει η χώρα μας, ιδιαίτερα εξειδικευμένων και νέων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια μεταναστεύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο.

Το Σχέδιο Νόμου είναι αντίθετο με τις διαχρονικές και πάγιες θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου βάσει και των οποίων αντιδράσαμε και σε άλλες μεταρρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες έχουν ως άξονες τις κάτωθι:

* Συλλογικές συμβάσεις με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

* Κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή του συμβεβλημένου ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ.

* Κάλυψη των αναγκών της χώρας σε Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με τις δημόσιες δομές και τους συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.

*Oικογενειακός ιατρός ως σύμβουλος της υγείας, διαχειριστής της υγείας του φακέλου του ασθενούς, πρόληψης αγωγής της υγείας του πληθυσμού και όχι ως gatekeeping.

Το μοντέλο που πρέπει να εφαρμοστεί είναι ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. με συνεργασία του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα. Στο Noμοσχέδιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον οικογενειακό ιατρό, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Ο οικογενειακός (προσωπικός) ιατρός όπως προανέφερα θα πρέπει να αποτελεί τον σύμβουλο υγείας κάθε πολίτη, να ενημερώνει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενή, να παρέχει αγωγή υγείας και προληπτική ιατρική. Ωστόσο, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη τη χώρα και ιδίως στις άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ιατρούς.

Τα αστικά κέντρα υγείας – ως μετεξέλιξη των σημερινών μονάδων ΠΕΔΥ ή με τη δημιουργία νέων - τα οποία θα διαθέτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες, και τα ανεξάρτητα – από τη λειτουργία των Νοσοκομείων – Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), πρέπει να αποτελούν το βασικό κορμό των δημόσιων δομών στην ΠΦΥ. Παράλληλα, η ενίσχυση του συστήματος με συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, που θα αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση ικανοποιητικά και όχι με εξευτελιστικά ποσά, με συμβάσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας και για τις οποίες απαιτούνται πέραν των σημερινών 5.000 συμβεβλημένων ιατρών άλλοι 10.000, θα συμβάλει στην σημαντική αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων.

Ουδείς ασθενής – πλην των επειγόντων περιστατικών που διακομίζονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - πρέπει να επισκέπτεται τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων χωρίς προηγούμενο παραπεμπτικό από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα της Π.Φ.Υ.

Να αποσυρθεί κάθε διάταξη που θυμίζει ξεπερασμένες εποχές, επιβάλλει τη δυνατότητα του οικογενειακού ιατρού να παραπέμπει για εξέταση στον ιατρό ειδικοτήτων, συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα όχι κατά πράξη και περίπτωση, αλλά με πάγια αντιμισθία.

Πρέπει άμεσα επίσης να απαλειφθεί κάθε διάταξη που δίνει τη δυνατότητα ιατρικής εξέτασης από μη ιατρικό προσωπικό. Είναι απαράδεκτο να γίνεται συνταγογράφηση από τις μαίες, οι οποίες είναι συνεργάτες των ιατρών, και όχι αυτενεργούσες, καθώς επίσης και είναι απαράδεκτο, ιατρικές προληπτικές εξετάσεις να συστήνονται από φαρμακοποιούς. Κανένα φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή,για να αποφευχθούν οι παρενέργειες που δημιουργούν προβλήματα στη περίθαλψη των πολιτών και στο Σύστημα Υγείας.

Το θέμα της ανάπτυξης της ΠΦΥ θα απασχολήσει τη συνδιάσκεψη των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. στις 22 Απριλίου 2017. Οι εκπρόσωποι των ιατρών όλης της χώρας θα καταλήξουν σε μία πρόταση για τη σωστή ανάπτυξη της ΠΦΥ, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, την οποία θα παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας, τα Κόμματα και τους Φορείς.

Για τη συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, ζήτησα να δοθεί η δυνατότητα ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας (η οποία λήγει την 30.4.2017) από τον ΕΟΠΥΥ , προκειμένου να μπορέσουν να πληρωθούν οι πάροχοι υγείας και πέραν της ημερομηνία αυτής. Το αίτημα του Π.Ι.Σ. έγινε δεκτό από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για την πορεία των πληρωμών των ιατρών. Η ενημέρωση που έγινε έχει ως εξής: Οι πληρωμές του Οκτωβρίου έχουν ολοκληρωθεί (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων με προβλήματα), ενώ του Νοεμβρίου έχουν οριστικοποιηθεί στο σύνολό τους και θα καταβληθούν εντός των επόμενων ημερών. Να σημειωθεί ότι από τον μήνα Δεκέμβριο και μετά, θα αφαιρείται το αναλογούν clawback των παρόχων. Η παρακράτηση του 10% των ετών 2012-2015 έχει αποδοθεί στους παρόχους της περιφέρειας. Απομένουν οι περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, λόγω εγγενών δυσκολιών οι οποίες σύντομα θα αποκατασταθούν. Οι εκκαθαρίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωρούν σε ότι αφορά τον ΟΠΑΔ (έχουν φτάσει στο 20%), ενώ έχουν ολοκληρωθεί του ΝΑΤ. Παραμένουν ωστόσο, σημαντικά προβλήματα σε ότι αφορά το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Είναι αμφίβολο εάν θα καταφέρουν να εκκαθαριστούν οι οφειλές μέχρι τις 30.6.2017, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση, καθώς ο χρόνος πιέζει.

Ο Π.Ι.Σ. θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου, την πληρωμή των παρόχων υπηρεσιών υγείας, που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, με τις μεγάλες επιβαρύνσεις που υφίστανται. Ο Π.Ι.Σ. θα παρεμβαίνει άμεσα σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, όπως πράττει μέχρι σήμερα, προκειμένου να δίδονται λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ιατρούς αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.

Ζητούμε από το Υπουργείο Υγείας να τηρήσει την υπόσχεσή του για τη προώθηση στη Βουλή της σύγχρονης Ιατρικής Νομοθεσίας, η οποία έχει κατατεθεί από τον Ιούνιο του 2014 στο Υπουργείο Υγείας, είναι προϊόν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. του Μαϊου του 2014 και είχε δοθεί δημόσια υπόσχεση του Υπουργού στη Συνάντηση των Προέδρων με το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. το Δεκέμβριο 2016, ότι άμεσα θα προωθηθεί στη Βουλή για νομοθέτηση.

Οι πράξεις είναι εκείνες που έχουν σημασία και όχι οι υποσχέσεις και τα λόγια χωρίς αντίκρισμα.

Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ.

5 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page