• Δ.Σ.

Δ.Τ.-WMA 29/01/18: Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος κατακρίνει σχέδιο κατάργησης του αυτοελέγχου των ι


Παρακάτω σημερινό δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, που κατακρίνει τους σχεδιασμούς της Ινδικής κυβέρνησης να καταργήσει την αυτονομία και τον αυτοέλεγχο στο ιατρικό λειτούργημα στην Ινδία:

Plan to dismantle physician self governance strongly criticised by World Medical Association

at: https://www.wma.net/news-post/plan-to-dismantle-physician-self-governance-strongly-criticised-by-world-medical-association/

--

World Medical Association, Inc. 13-A Chemin du Levant CS 5001 01210 Ferney-Voltaire France ph: +33 450 40 75 75 Fax: +33 450 40 59 37 E-mail: wma@wma.net WEB: www.wma.net

The World Medical Association (WMA) is the global federation of National Medical Associations representing the millions of physicians worldwide. Acting on behalf of patients and physicians, the WMA endeavors to achieve the highest possible standards of medical care, ethics, education and health-related human rights for all people.

#WMA #WorldMedicalAssociation #ΠαγκόσμιοςΙατρικόςΣϋλλογος #Ινδία #India #selfgovernance #autonomy #αυτοέλεγχος #αυτονομία #ινδικήκυβέρνηση

4 Προβολές0 Σχόλια