• Δ.Σ.

Δ.Τ. WMA 07/10/18: Ανησυχία της διεθνούς ιατρικής κοινότητας για τους περιορισμούς στην μετανάστευση


Παρακάτω δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, αναφορικά με την ανησυχία διεθνώς από την ιατρική κοινότητα λόγω των περιοριστικών πολιτικών μετανάστευσης των ιατρών: Physicians’ concern over restrictive migration policies Dear colleagues, Please find today's press release: Physicians’ concern over restrictive migration policies Regards, WMA Secretariat --

World Medical Association, Inc. 
13A chemin du Levant 01210 Ferney-Voltaire,
France ph: +33 450 40 75 75
 Fax: +33 450 40 59 37 
E-mail: wma@wma.net
 WEB: www.wma.net The World Medical Association (WMA) is the global federation of National Medical Associations representing the millions of physicians worldwide. Acting on behalf of patients and physicians, the WMA endeavors to achieve the highest possible standards of medical care, ethics, education and health-related human rights for all people.

#ΠαγκόσμιοςΙατρικόςΣύλλογος #WMA #μετανάστευσηιατρών #physicianmigration #migration #braindrain

1 Προβολή0 Σχόλια