• Δ.Σ.

Δ.Τ. WMA 01/11/18: Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει το κάλεσμα για μεγαλύτερη συμμετοχή των


Παρακάτω δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, αναφορικά με τη στήριξη σε πρωτοβουλία του ΠΟΥ για την εμπλοκή των ιατρών ενεργά στις πολιτικές καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης : WMA Welcomes Call For Great Physician Involvement in Combating Air Pollution Dear colleagues, Please find today's press release: WMA Welcomes Call For Great Physician Involvement in Combating Air Pollution

We encourage you to share this information with your network.

Regards,

WMA Secretariat --

World Medical Association, Inc. 
13A chemin du Levant 01210 Ferney-Voltaire,
France ph: +33 450 40 75 75
 Fax: +33 450 40 59 37 
E-mail: wma@wma.net
 WEB: www.wma.net The World Medical Association (WMA) is the global federation of National Medical Associations representing the millions of physicians worldwide. Acting on behalf of patients and physicians, the WMA endeavors to achieve the highest possible standards of medical care, ethics, education and health-related human rights for all people.

#ΠαγκόσμιοςΙατρικόςΣύλλογος #WMA #ατμοσφαιρικήρύπανση #ρύπανση #αέρας #μόλυνση #περιβάλλονκαιυγεία #ΠΟΥ #ΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΥγείας #airpollution #environment #poorairquality

3 Προβολές0 Σχόλια