top of page
 • Ι.Σ.Α.

Θέσεις και προτάσεις της διαρκούς Ομάδας εργασίας του Ιατρικού Συλλόγων Αθηνών και Συλλόγων Ασθενών


Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεισφοράς στην βελτίωση της Δημόσιας Υγείας η Διαρκής Ομάδα εργασίας του ΙΣΑ και των Συλλόγων ασθενών για την Δημόσια Υγεία καταθέτει υπό μορφή υπομνήματος τις θέσεις και τις προτάσεις της.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση από όλους μας αλλά και από την πολιτεία του ιδιαίτερου ρόλου αλλά και έργου των ιατρών και επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε όλες τις δομές της ΠΦΥ τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα υγείας όπου κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κατάφεραν με ιδιαίτερο κόπο, ζήλο και προσωπικό ενδιαφέρον, παρά την υποστελέχωση, την έλλειψη πόρων και σχετικού εξοπλισμού, να φέρουν εις πέρας το πολύτιμο έργο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους ανασφάλιστους.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό, εκφράζεται η στήριξη των επιστημόνων υγείας στο πεδίο της παροχής εργαστηριακών και διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας.

Προτάσεις και θέσεις μας:

 1. Αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο του μέσου όρου του Α.Ε.Π. της Ε.Ε.

 2. Στελέχωση των Δημόσιων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες.

 3. Η ανάπτυξη, η βελτίωση της στελέχωσης με προσλήψεις και της οργάνωσης, ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας και της τεχνολογίας των Δημόσιων Δομών ΠΦΥ και ιδιαίτερα σε μακρινές και απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές, με θέσπιση ειδικού προγραμματισμού και κινήτρων προσέλκυσης επιστημόνων υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές.

 4. Προτείνεται η αύξηση ευρύτερα των πόρων που διατίθενται για την ΠΦΥ με διακριτούς κωδικούς χρηματοδότησης τόσο σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, στους προϋπολογισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών και των περιφερειών της χώρας, όσο και για τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΟΠΥΥ της ΠΦΥ στον Ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια ιδιαίτερα εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

 5. Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού πρέπει να υπάρχει ως δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ασθενή με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον ειδικό ιατρό χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping).

 6. Χρηματοδότηση νέων θεραπειών και εξετάσεων από νέο κωδικό ξεχωριστό των υπαρχόντων.

 7. Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενούς με ειδικότερη έμφαση στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

 8. Θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών στην λήψη αποφάσεων για την Δημόσια Υγεία.

 9. Παράλληλη χορήγηση φαρμάκων από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και φαρμακεία νοσοκομείων με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία ή ξεχωριστός κωδικός προς ασθενείς.

 10. Ψυχική στήριξη – ψυχολογική υποστήριξη σε ομάδες ασθενών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών τους. Μέριμνα για την υποστήριξη των γονέων παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και αναγκάζονται να διαμείνουν εκτός του τόπου κατοικίας τους για την αντιμετώπιση της νόσου.

 11. Κάρτα αναπηρίας, χωρίς δημοσιοποίηση πάθησης με ποσοστό αναπηρίας.

 12. Επαρκής στελέχωση των ΚΕΠΑ με όλες τις αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες και τήρηση κανόνων που θα συμπεριλαμβάνουν διαφάνεια στις διαδικασίες, σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενή και υποχρεωτική παρουσία σχετικών με τις παθήσεις που εξετάζονται ιατρικών ειδικοτήτων.

 13. Δημιουργία δομών κέντρων αποκατάστασης, αποθεραπείας, ανακουφιστικής φροντίδας και φιλοξενίας ασθενών και φροντιστών.

 14. Συνύπαρξη και παράλληλη λειτουργία Δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με επαρκή χρηματοδότηση για εξασφάλιση και ομαλή λειτουργία τους.

 15. Εφαρμογή των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων που έχουν ήδη εκπονηθεί και αναρτηθεί στο Υπουργείο Υγείας και ολοκλήρωση όσων απομένουν με παράλληλη ψηφιοποίησή τους από την ΗΔΙΚΑ.

 16. Η κατάργηση της συμμετοχής στις εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών είναι προς τον σωστό δρόμο αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού και ξεχωριστή χρηματοδότηση για να μην αυξηθεί υπέρμετρα το clawback των εργαστηρίων, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα σημαίνει σημαντική επιβάρυνση των εργαστηρίων που αυτά στην ουσία επωμίζονται την κοινωνική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Να υπάρξει ειδική μέριμνα με ξεχωριστή χρηματοδότηση για την κάλυψη των ανασφάλιστων ασθενών.

 17. Δημιουργία Εθνικών Μητρώων ασθενών και διασύνδεσή τους με τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων των δομών του Ε.Σ.Υ. για την ορθότερη παρακολούθηση και εξέλιξη τους.

 18. Δημιουργία πρότυπων κέντρων αναφοράς για εξειδικευμένες ή και σπάνιες παθήσεις και καρκίνους, προκειμένου να υπάρξει ορθή και εξειδικευμένη αντιμετώπιση

Ομάδα εργασίας Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Συλλόγων ασθενών για την Δημόσια Υγεία

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΛΛΟΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»

«ΣυνεχίΖΩ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ Για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡΧΩ»

11 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page