• Δ.Σ.

Δ.Τ. WMA 22/05/19: Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος υποστηρικτής της εφαρμογής της Παγκόσμιας Υγειονομ


Παρακάτω δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, αναφορικά με την υπογραφή Διεθνούς Συμφωνίας για την προαγωγή της Παγκόσμιας Υγειονομικής Κάλυψης : WMA SIGNS UP TO PROMOTING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE Dear colleagues, Please find today's press release: WMA SIGNS UP TO PROMOTING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE We encourage you to share this information with your network. Regards, WMA Secretariat -- World Medical Association, Inc. 
13A chemin du Levant 01210 Ferney-Voltaire,
France ph: +33 450 40 75 75
 Fax: +33 450 40 59 37 
E-mail: wma@wma.net
 WEB: www.wma.net The World Medical Association (WMA) is the global federation of National Medical Associations representing the millions of physicians worldwide. Acting on behalf of patients and physicians, the WMA endeavors to achieve the highest possible standards of medical care, ethics, education and health-related human rights for all people.

#WMA #UHC #universalhealthcoverage #παγκόσμιαυγειονομικήκάλυψη #ιατρικήπερίθαλψη #Γενεύη #ΠαγκόσμιαΣύνοδοςΥγείας #2019 #worldhealthassembly #WHA #Geneva #WHO #ΠΟΥ #παγκόσμιοςΟργανισμόςΥγείας

0 Προβολές0 Σχόλια