• Δ.Σ.

Δ.Τ. WMA 28/05/19: Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος επικροτεί απόφαση για την επαγγελματική εξουθένωση


Παρακάτω δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, αναφορικά με την ικανοποίηση του από πρόσφατη απόφαση του ΠΟΥ σχετικά με την αναγνώριση ως ασθενείας του burnout : WORLD MEDICAL ASSOCIATION WELCOMES DECISION ON BURNOUT Dear colleagues, Please find today's press release: WORLD MEDICAL ASSOCIATION WELCOMES DECISION ON BURNOUT We encourage you to share this information with your network. Regards, WMA Secretariat -- World Medical Association, Inc. 
13A chemin du Levant 01210 Ferney-Voltaire,
France ph: +33 450 40 75 75
 Fax: +33 450 40 59 37 
E-mail: wma@wma.net
 WEB: www.wma.net The World Medical Association (WMA) is the global federation of National Medical Associations representing the millions of physicians worldwide. Acting on behalf of patients and physicians, the WMA endeavors to achieve the highest possible standards of medical care, ethics, education and health-related human rights for all people.

#WMA #burnout #επαγγελματικήεξουθένωση #ΠΟΥ #WHO #WHA #WorldHealthAssembly #ΠαγκόσμιαΔιάσκεψηΥγείας

45 Προβολές0 Σχόλια