• Δ.Σ.

Δ.Τ. WMA 15/08/19: Καταδίκη της σύλληψης επαγγελματιών υγείας στην Τουρκία


Παρακάτω δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, αναφορικά με την καταδίκη συλλήψεων ιατρών στην Τουρκία: ARREST OF HEALTH PROFESSIONALS DEPLORED Dear colleagues, Please find today's press release: ARREST OF HEALTH PROFESSIONALS DEPLORED We encourage you to share this information with your network. Regards, WMA Secretariat -- World Medical Association, Inc. 
13A chemin du Levant 01210 Ferney-Voltaire,
France ph: +33 450 40 75 75
 Fax: +33 450 40 59 37 
E-mail: wma@wma.net
 WEB: www.wma.net The World Medical Association (WMA) is the global federation of National Medical Associations representing the millions of physicians worldwide. Acting on behalf of patients and physicians, the WMA endeavors to achieve the highest possible standards of medical care, ethics, education and health-related human rights for all people.

#WMA #βίακατάιατρών #βία #ΠαγκόσμιοςΙατρικόςΣύλλογος #violenceagainsthealthcareprofessionals #HCiD #Τουρκία #συλλήψεις #Turkey #arrests

2 Προβολές0 Σχόλια