top of page

Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών 2019

"Κλιματική Αλλαγή και Υγεία"

24 Ιουνίου 2019 | Δράσεις διεθνώς από την WYDO και το JDN-WMA
WYDD2019_logo.png
Πώς η Κλιματική Αλλαγή θα επηρεάσει την Υγεία;

- Ακραία ζέστη - Ακραία καιρικά φαινόμενα - Άστατες βροχοπτώσεις

 

- Λοιμώδη νοσήματα - Άνοδος της στάθμης της θάλασσας και πλημμυρικά φαινόμενα

Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν στο να απειληθεί η επάρκεια Τροφίμων, Ιατρικού Υλικού, Πόσιμου Νερού, Κατοικιών και Δυνατότητας Μετακινήσεων για εκατομμύρια ανθρώπους.

Μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης στην Υγεία;
WYDD2019_draught.jpg

Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ μετεωρολογικών αρχών που μετρούν και καταγράφουν την κλιματική αλλαγή και αρχών υπεύθυνων για την υγειονομική φροντίδα. Μέχρι οι δυο πλευρές να έρθουν σε επαφή και συνεργασία σε κάθε χώρα του κόσμου, δεν θα γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να μετρηθεί ή εάν πράγματι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της υγείας. Μέχρι να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός που θα συλλέγει τα κατάλληλα δεδομένα, η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, αλλά θα αποτυγχάνουμε να το δούμε.

Πηγή: https://www.who.int/bulletin/volumes/88/6/10-040610/en/

Key facts: Κλιματική Κρίση και Υγεία
WYDD2019_temp.jpg
 1. Η Κλιματική Αλλαγή επηρεάζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς καθοριστές της υγείας - τον καθαρό εισπνεόμενο αέρα, το ασφαλές πόσιμο νερό, την επάρκεια τροφής και το ασφαλές καταφύγιο και κατοικία.

 2. Ανάμεσα στο 2030 και 2050, η Κλιματική Αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει περίπου 250.000 επιπλέον θανάτους το χρόνο, εξαιτίας του λιμού, της ελονοσίας, διαφόρων διαρροϊκών συνδρόμων και της θερμοπληξίας

 3. Οι άμεσες ζημίες για την υγεία (εξαιρουμένων των ζημιών σε τομείς όπως η γεωργία, η ύδρευση και η αποχέτευση), υπολογίζονται ανάμεσα στα 2-4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά έτος έως το 2030.

 4. Περιοχές με ασθενείς υγειονομικές υποδομές - κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες - θα είναι λιγότερο ικανές να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες δίχως την παροχή βοήθειας για να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε αυτές όταν προκύψουν.

 5. Η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της βελτίωσης των μεταφορών, της βιομηχανίας των τροφίμων και της χρήσης ενέργειας, μπορεί να οδηγήσουν σε βελτίωση των δεικτών υγείας, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της μόλυνσης του αέρα.

Πηγή: https://lnkd.in/dkc9SaT

Διαρκής Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία
climate_change_health_impacts.jpg

Αποστολή - Σκοπός

Αναγνωρίζοντας τη μοναδική θέση στην οποία βρίσκονται οι επαγγελματίες υγείας στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης, ικανής να επηρεάσει τη χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, και την μοναδική εμπειρία που αποκτούν πολλά μέλη του JDN στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα με την ισχύουσα πολιτική του WMA για την Κλιματική Αλλαγή, η Διαρκής Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή του παγκόσμιου JDN ιδρύθηκε με σκοπό να οργανώσει τις δράσεις του JDN πάνω στο αντικείμενο και να αυξήσει τις δυνατότητες του WMA να παρέμβει στη διεθνή αρένα διαμόρφωσης παγκόσμιων πολιτικών για την Κλιματική Αλλαγή.

Δράσεις / Ορόσημα:

2015: Συμμετοχή του JDN σε Σύνοδο της UNFCCC (Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή) (Μάιος). Δημιουργία της Διαρκούς Ομάδας του JDN για την Κλιματική Αλλαγή (Οκτώβριος). Συντονισμός της αντιπροσωπείας του WMA στην Σύνοδο COP21 (Νοέμβριος).

2016: Webinar του WMA για την Κλιματική Αλλαγή (Φεβρουάριος). Παρακολούθηση των εργασιών για τη Μόλυνση του Αέρα στην Παγκόσμια Διάσκεψη Υγείας WHA 69 (Μάιος). Συντονισμός της αντιπροσωπείας του WMA στη Σύνοδο SB46 (Μάιος). Συμμετοχή στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλιματικής Αλλαγής του ΠΟΥ (Ιούλιος). Συντονισμός της αντιπροσωπείας του WMA στη Σύνοδο COP22 (Νοέμβριος).

2017: Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του WMA για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ιανουάριος). Υιοθέτηση της αναθεωρημένης Διακήρυξης του Δελχί για την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία από τον WMA (Οκτώβριος). Συντονισμός της αντιπροσωπείας του WMA στην Σύνοδο COP23 (Νοέμβριος).

2018: Μέλος του JDN τίθεται συν-επικεφαλής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του WMA (Ιανουάριος).

Δημοσιεύσεις:

 1. The road to Paris: What is at stake for health in COP21 negotiations? World Medical Journal. 2015 Oct;61(3):114−119. https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/wmj201503.pdf

 2. Health in intended nationally determined contributions (INDCs) executive summary. World Medical Association Technical Report. 2015 Nov:1−8. https://www.mcgill.ca/epi-biostat-occh/files/epi-biostat-occh/analysis_of_indcs_1.pdf

 3. The climate/health nexus at COP21 & beyond. World Medical Journal. 2015 Dec; 61(4): 158−161. https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/wmj201504.pdf

 4. Drafting of the Revised WMA Declaration of Delhi on Climate Change and Health. World Medical Association Policy Report Draft. 2016 Aug.

 5. Introduction to work at COP22. World Medical Journal. 2016 Oct;62(3):119−121. https://lab.arstubiedriba.lv/WMJ/vol62/3-october-2016/#page=42

 6. Report from UNFCCC’s Climate Change Conference in Bonn 2017. World Medical Journal. 2017 Sep:63(2):33−34. https://lab.arstubiedriba.lv/WMJ/vol63/september-2017/#page=1

 7. The climate-health redux: COP23. World Medical Journal. 2017 Oct;63(3):39. https://lab.arstubiedriba.lv/WMJ/vol63/october-2017/

 8. Health in climate change post COP23. World Medical Journal. 2017 Dec;63(4):61−65. https://lab.arstubiedriba.lv/WMJ/vol63/december-2017

bottom of page