Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, Αμφιθέατρο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Αθήνα.